SIUN

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-555 045 50
Fax: 08-555 045 60
E-post: registrator@siun.se

Adress:

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Box 1140
164 22 KISTA

Besöksadress:

Gullfossgatan 6
Kista

Öppettider:

Expeditions- och telefontid
Måndag - fredag kl. 9.00 - 12.00

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, Box 1140, 164 22 KISTA

Telefon: 08-555 045 50, Fax: 08-555 045 60, E-post: registrator@siun.se, Org.nr: 202100-6214