SIUN

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

Nämndens ledamöter

  • Monika Sörbom, hovrättslagman ordförande
  • Stefan Jansson, chefsrådmanvice ordförande
  • Heléne Björklund, riksdagsledamotledamot
  • Karlis Neretnieks, f.d. rektor vid FHS ledamot
  • Helene Petersson, f.d. riksdagsledamot ledamot
  • Margareta Pålsson, f.d. riksdagsledamot ledamot
  • Per Westerberg, f.d. riksdagsledamot ledamot

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, Box 1140, 164 22 KISTA

Telefon: 08-555 045 50, Fax: 08-555 045 60, E-post: registrator@siun.se, Org.nr: 202100-6214