SIUN

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

Nämndens ledamöter

  • Caroline Hindmarsh, lagman ordförande
  • Jan Öhman, lagman vice ordförande
  • ClasGöran Carlsson, riksdagsledamot ledamot
  • Inge Garstedt, f.d. riksdagsledamot ledamot
  • Helene Petersson, riksdagsledamot ledamot
  • Anders Schröder, riksdagsledamot ledamot
  • Per Westerberg, f.d. riksdagsledamot ledamot

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, Box 1140, 164 22 KISTA

Telefon: 08-555 045 50, Fax: 08-555 045 60, E-post: registrator@siun.se, Org.nr: 202100-6214