SIUN

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

Försvarsunderrättelseverksamheten

Försvarsunderrättelseverksamheten bedrivs till stöd för Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik och för att kartlägga yttre hot mot landet. Verksamheten regleras i huvudsak av följande lagar med tillhörande förordningar:

  • Lag (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet
  • Lag (2021:1171) om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten.
  • Lag (2021:1172) om behandling av personuppgifter vid Försvarets radioanstalt.
  • Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
  • Lag (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter

Den verksamhet som inspektionen ska granska bedrivs av Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets materielverk.

Närmare om inspektionens uppgifter finns att läsa i Förordning (2009:969) med instruktion för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten och lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, Box 1140, 164 22 KISTA
Telefon: 08-555 045 50, Fax: 08-555 045 60, E-post: registrator@siun.se, Org.nr: 202100-6214

 

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, Box 1140, 164 22 KISTA

Telefon: 08-555 045 50, Fax: 08-555 045 60, E-post: registrator@siun.se, Org.nr: 202100-6214